Borgmästargården

2011-06-01

Husö Fastighets AB har från kommunen förvärvat "Borgmästargården" i kvarteret Hasseln 3.
Fastigheten om 710 m2 uppfördes år 1875 som bostad åt borgmästaren i Söderhamn.
Olika verksamheter har inrymts i huset under årens lopp. I många år var Söderhamns musikskola i lokalerna.
 
Fastigheten byggs om till bostadsrätter om 6 lägenheter i olika storlekar, 3 och 4 rok mellan 61 och 127 m2.

Tillbaka