Yttre skötsel i Söderhamn

2010-04-30

Nytt avtal gällande yttre skötsel av markytor för Husö´s fastigheter i Söderhamn
har tecknats med Fastighetssnabben i Hälsingland AB fr.o.m 2010.05.01

Tillbaka