St1

2009-04-11

Vår hyresgäst JET-macken Brädgårdsgatan 10 i Söderhamn har bytt ägare och kommer att i fortsättningen sälja bensin, diesel och E85 under namnet St1.
St1 är ett finskt energibolag som har köpt 200 automatstationer i Sverige från Norsk Hydro, Uno-X och JET

Tillbaka