Dalkia

2009-02-16

Dalkia Facilities Management AB har namnändrats från
1 januari 2009 till Dalkia Energy and Building Services AB. De har hand om fastighetsskötseln i samma utsträckning som tidigare och går under namnet Dalkia.

Tillbaka