Uranus 4

Byggnads-/Ombyggnadsår1890/1992
Lokalarea410 kvm
5 lägenheter
gemensamt kök och
vardagsrum.
2 rok
Totalarea410 kvm 
 
Fastigheten är byggd på 1880-talet. Byggnaden genomgick en omfattande ombyggnad 1992, där det ursprungliga utseendet togs fram. Fastigheten byggdes om för en gruppbostad åt landstinget. Söderhamns kommun hyr numera byggnaden för omsorgsverksamhet.
I fastigheten finns hiss, där samtliga lägenheter är anpassade för handikappade med stora badrum och dörröppningar. Byggnaden har även utrymningstrapp för eventuell brand och direktkopplat brandlarm till SOS alarm.
Förrådsbyggnaden innehåller tvättstuga, lägenhetsförråd och fastighetsförråd.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme samt kabeltv och bredbandnätet med Söderhamn NÄRA AB. Parkering med motorvärmare.