Vråken 9

Byggnadsår1990
Övriga area 600 kvm mark
Totalarea1175 kvm mark 
 
Del av fastigheten hyrs av ST1, sedan 1990. Där deras bensinstation ST1 är etablerad.