Astern 1

Byggnads-/Ombyggnadsår
1973 / 2005 / 2013-2014
Kontorsarea
4594 kvm
Övriga area
313 kvm
Totalarea
4907 kvm
 
Hyresgäster i fastigheten är Polismyndigheten i Gävleborgs län och Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden Gävleborgs län samt servicekontor för Försäkringskassan och Skattemyndigheten.
I fastigheten finns bl.a garage, tvättanläggning för bilar, skjutbana, motionsrum och skyddsrum mm.
Ombyggnad för arbetsförmedlingen med helt nytt kontorsplan med säkerhetszoner, besöksrum, personalrum, konferensrum. Ny ventilationsanläggning för hela fastigheten samt klimatkyla för arbetsförmedlingen.
Internet övervakning med larm för värme och ventilation.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.