Björnänge 12:7

 
 
Byggnadsår                1995
Lokalarea                   1028 m2
Tomtarea                    1279 m2
 
Restaurang                    95 m2
Kontor                          532 m2
Lager, förråd                  12 m2
Personalutrymme         141 m2
Väntsal                         233 m2
Teknikutrymme               15 m2
----------------------------------------
Summa lokalarea        1028 m2
 
Husö har köpt Resecentrum i Söderhamn av Jernhusen.
Fastigheten är en mycket central och viktig knutpunkt ur kommunikations synunkt för boende i Söderhamn och besökare till kommunen.
Resecentrum byggdes i samband med omläggningen av ostkustbanan, som ersatte den gamla spårdragningen genom centrala staden.
Fastigheten har internetövervakning för värme och ventilation.
Lokalerna har stor utvecklingspotential med närhet till pendlare och besökare.
 
Klicka på pdf-filen för att se ritning.