Björnänge 12:7

 
 
Byggnadsår                1995
Lokalarea                   1028 m2
Tomtarea                    1279 m2
 
Restaurang                    95 m2
Kontor                          532 m2
Lager, förråd                  12 m2
Personalutrymme         141 m2
Väntsal                         233 m2
Teknikutrymme               15 m2
----------------------------------------
Summa lokalarea        1028 m2
 
Husö har köpt Resecentrum i Söderhamn av Jernhusen.
Fastigheten är en mycket central och viktig knutpunkt ur kommunikations synunkt för boende i Söderhamn och besökare till kommunen.
Resecentrum byggdes i samband med omläggningen av ostkustbanan, som ersatte den gamla spårdragningen genom centrala staden.
Vakant lokal finns i fd Bussgods lokal. Fastigheten har internetövervakning för värme och ventilation.
Lokalerna har stor utvecklingspotential med närhet till pendlare och besökare.
 
Klicka på pdf-filen för att se ritning.