Loke 11

Byggnads-/Ombyggnadsår 1880/1992
Bostadsarea 604 kvm
8 lägenheter 2-3 rok
Övriga area Parkeringsplatser,
Separat byggnad för cyklar och soprum
Totalarea 604 kvm
 
Fastigheten är högt belägen med utsikt mot Söderhamnsfjärden och består av tre byggnader för bostäder. Huvudbyggnaden är den äldsta byggnaden, som efter ombyggnaden återfick sitt ursprungliga utseende från 1880-talet. Flygelbyggnaderna är nybyggda. Separat byggnad finnes för cykelförråd och soprum samt parkeringplatser med motorvärmare för hyresgästerna. Familjen Brolin har tidigare ägt fastigheten.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme, kabeltv och bredbandsanslutning via Söderhamn NÄRA AB.

Tvättstuga med lägenhetsförråd finns i en av flygelbyggnaderna. I den äldre byggnaden finns även matkällarförråd. Stor gemensam trädgård med uteplatser och odlingslotter.